Zondag 1 oktober is het precies 100 dagen geleden dat de ALV een nieuwe voorzitter van onze mooie vereniging heeft benoemd. Een paar minuten later heeft de ALV het Strategisch Plan 2023-2027 vastgesteld. ’Door verbinding samen vooruit’ is daarvan de titel. Tijd voor een korte reflectie op wat er sinds die 23e juni allemaal al gerealiseerd is, wat we op dit moment onderhanden hebben en wat we op de iets langere termijn gaan realiseren. En let op! Dat is niet alleen het werk van het bestuur, dat is zeker ook het werk van ons bureau. ‘Samen vooruit’ om nog maar even te refereren aan de titel. Die 27 vrouwen en mannen in het WTC in Den Haag die dagelijks bezig zijn met de uitvoering van al die mooie plannen. 

In ons Strategisch Plan adresseren we drie belangrijke onderwerpen: Onze dienstverlening en servicegerichtheid aan onze leden (we zijn tenslotte een beroepsvereniging), het breed opleiden van belastingprofessionals en het verdere uitbouwen en bestendigen van ons Fiscaal Kenniscentrum. Met deze nieuwsbrief willen we jullie laten zien waar we op dit moment staan.

Dienstverlening en servicegerichtheid aan onze leden/breed opleiden van belastingprofessionals

We hebben deze eerste 100 dagen keihard gewerkt aan actualisering, verbreding en verbetering van ons PE- en onderwijsaanbod. Er is een duidelijk totaaloverzicht van alle aanstaande cursussen, webinars, e-learnings, masterclasses en modules beschikbaar op onze website. De inhoud gebruiken we om wekelijks een aantal onderdelen te highlighten op onze social media kanalen. We nemen een link naar de cursussen mee in relevante nieuwsartikelen op onze site en proberen waar dat kan interessante samenwerkingen met andere partijen te ontwikkelen.
We zijn ook druk bezig met de ontwikkeling van een meer doelgroepgerichte aanpak, zo organiseren we binnenkort een dag voor onze ‘agrofiscalisten’ en werken we hard aan de totstandkoming van een studentenlidmaatschap. Een eerste inventarisatie onder die studenten heeft opgeleverd dat velen geïnteresseerd zijn in een dergelijk -nog verder uit te ontwikkelen- lidmaatschap.  

Dat lidmaatschap hebben we ook hard nodig gezien onze wens een stabiele vereniging te zijn. En bij zo’n stabiele vereniging hoort een stabiele ledenpopulatie. De laatste jaren zien we tot onze spijt een daling van die populatie. Reden daarvoor: de vergrijzing en de arbeidsmarkt. De uitdaging voor ons is gelegen in het feit dat  we meer fiscalisten moeten zien te bereiken die we nu nog niet bereiken. We willen alle opgeleide belastingadviseurs in de dagelijkse mkb-praktijk aan ons zien te binden. Ervaren fiscalisten waar het RB veel voor kan betekenen in de ondersteuning van het nog beter uitoefenen van het fiscale vak, maar ook veel kunnen brengen op basis van specialisatie, kennis en ervaring.  Daar ligt nog een aardige berg werk voor ons.

Uitbouw en bestendigen Fiscaal Kenniscentrum

Wat we vorige week dinsdag op Prinsjesdag hebben laten zien is een voorbeeld van hoe we onze kennis nog meer, beter en anders willen uitdragen naar onze leden en potentiële leden, maar ook naar andere fiscaal geïnteresseerden. Met een live uitzending van onze RB Podcast via YouTube in de middag van Prinsjesdag zelf, hadden we gedurende 2,5 uur de continue aandacht van een vijfhonderdtal leden. Tel daarbij op de supersnelle actie in de ontwikkeling van een webinar over de internetconsultatie box 3, een eerste reactie op de conclusie van de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad inzake Box 3 en een update van onze praktijkhandreikingen binnen enkele dagen. We blijven de nadruk leggen op het overdragen van actuele kennis naar onze leden. Dit zien jullie als het goed is terug in de sterk verbeterde actuele fiscale informatievoorziening in onze nieuwsbrief. In dat kader is ook de ontwikkeling van een gratis webinar over ethiek het vermelden waard. Dat komt er in het najaar en levert jullie de toegezegde gratis PE-punten op, naast het overige gratis aanbod van webinars zoals inmiddels expliciet vermeld in het totaaloverzicht PE. Een webinar dat qua onderwerp naadloos aansluit bij onze ideeën over de Wwft en waar we ook hard mee bezig zijn in het kader van de verbeteren van de kwaliteit van de RB.

Profilering van het RB

Met zoveel woorden staat dit onderwerp niet als apart hoofdstuk in het Strategisch Plan genoemd. Maar het is wel van belang, vandaar dat het hier aan de orde komt. We willen dat het RB een serieuze gesprekspartner wordt van die organisaties die er voor onze leden toe doen. Om maar met de deur in huis te vallen, MKB Nederland is daar natuurlijk heel belangrijk in. We afficheren onszelf niet voor niets als ‘De grootste beroepsvereniging van fiscalisten die werken voor het mkb’.   
Daarom ook hadden we recent een gesprek met de voorzitter en directeur van MKB Nederland en daarom ook is het van groot belang dat Jacco Vonhof op vrijdag 6 oktober aanstaande, tijdens onze RB-dag, het eerste exemplaar van onze RB VeRBeterbundel in ontvangst neemt. Een bundel waarin een aantal auteurs een lans breekt voor -simpele- verbeteringen aan ons belastingstelsel zonder dat we voor een volledig nieuw stelstel pleiten.
Ook van belang, en van een heel andere orde, onze telefonische helpdesk voor het meedenken aan antwoorden op goed door de leden voorbereide fiscale vragen komt begin oktober terug. In eerste instantie nog op een beperkt aantal ochtenden, maar na evaluatie eind december is de ambitie om daarin verder uit te breiden.
We hopen dat jullie het gemerkt hebben, maar onze communicatie is de afgelopen maanden ook sterk verbeterd. Zo weten jullie wanneer en waar we in beeld waren bij de media door diverse artikelen daarover op onze website. BNR en het FD wisten ons en onze meningen en notities over bijvoorbeeld de BOR en Box 3 goed te vinden. En met de komende verkiezingen in aantocht hebben we de meeste belangrijke politieke partijen voorzien van compacte input die te gebruiken is in hun verkiezingsprogramma’s. Compact omdat iedereen weet dat ellenlange stukken, artikelen en notities uiteindelijk toch niet gelezen worden.

Rest ons jullie in het kader van het onderwerp profilering nog één ding te melden, woensdag aanstaande, 4 oktober, zitten we samen met de NOB aan tafel bij de Belastingdienst om daar onze visie en mening te ventileren. ‘Door verbinding samen vooruit’ dat is en blijft ons thema voor de komende jaren. Ook bij belangrijke  partners als deze twee organisaties.

Tot over 100 dagen, dan zijn we hard op weg naar onze ALV en Nieuwjaarsbijeenkomst, we zien jullie daar!

 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten