RTL Nieuws meldt op grond van Haagse bronnen dat het kabinet belastingplichtigen die geen of te laat bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingheffing in box 3 niet compenseert.

Om in aanmerking te komen voor rechtsherstel box 3 naar aanleiding van het zogenoemde kerstarrest, moeten belastingplichtigen tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen hun definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 tot en met 2020. Voor de groep niet-bezwaarmakers is het bieden van rechtsherstel volgens de Hoge Raad niet verplicht. Het kabinet gaat (gedeeltelijk) ambtshalve rechtsherstel ook niet bieden, in verband met de te hoge kosten.

Zie voor de wijze van rechtsherstel voor de verschillende jaren de informatie op de website van de Belastingdienst. Of bekijk onze RB Notitie ‘Arrest Hoge Raad 24-12-2021 (box 3): hoe te handelen’ in het Fiscaal kenniscentrum.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten