Donderdagnacht heeft de Tweede Kamer vlak voor het verkiezingsreces gestemd over de Belastingplannen 2024 en de ingediende amendementen. De Tweede Kamer heeft niet alleen de Belastingplannen 2024 aangenomen, maar ook een groot aantal amendementen. Dit betekent dat de Belastingplannen 2024 inhoudelijk flink veranderd zijn.

De belangrijkste last minute wijzigingen op de Belastingplannen 2024 zijn:

  • Het toptarief in box 2 wordt per 1 januari 2024 verhoogd van 31% naar 33%;
  • Het tarief in box 3 wordt per 1 januari 2024 verder verhoogd naar 36%;
  • De afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de € 100.000 gaat niet door;
  • Het maximumbedrag voor excessief lenen bij de eigen vennootschap wordt met ingang van 2024 (peildatum 31-12-2024) verlaagd van € 700.000 naar € 500.000;
  • Met ingang van 2025 vervalt de inkoopfaciliteit in de dividendbelasting, zodat de inkoop van eigen aandelen voortaan even zwaar wordt belast als het uitkeren van dividend;
  • De voorgestelde verlaging van de mkb-winstvrijstelling voor 2024 wordt nagenoeg gehalveerd, waarmee de mkb-winstvrijstelling op een percentage van 13,31% komt;
  • De aangenomen wijziging van de IACK van het Belastingplan 2023, die met ingang van 2025 zou ingaan, komt te vervallen. De IACK wordt vanaf 2027 nu voor alle ouders stapsgewijs afgebouwd waardoor de IACK met ingang van 1 januari 2035 is uitgefaseerd;
  • Het lage percentage van de vrijstelling goingconcernwaarde van de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) wordt per 1 januari 2025 verlaagd van 83% naar 75%. In het wetsvoorstel was een verlaging naar 70% voorgesteld. Met ingang van 1 januari 2025 vervalt de voorwaarde van ‘ten minste 0,5%’ voor situaties waarin de verkrijger een bloed- of aanverwant in de neergaande lijn is van een rechtsvoorganger die een indirect aanmerkelijk belang hield in dat andere lichaam.
  • De regeling groen sparen en beleggen wordt versoberd. Met ingang van 1 januari 2025 wordt de vrijstelling groene beleggingen verlaagd naar € 30.000 per persoon.

De belangrijkste vraag is welke wijzigingen tijdens de behandeling van de Eerste Kamer blijven staan of toch via een novelle door de nieuwe Tweede Kamer wordt ingetrokken of gewijzigd. En daarnaast is de vraag welke wijzigingen die ingaan op 1 januari 2025 door het nieuwe kabinet na de verkiezingen weer wordt teruggedraaid. Wordt zeker vervolgd!

Bureau Vaktechniek gaat zo snel mogelijk de RB Praktijkwijzers over de Belastingplannen 2024 updaten. Uiterlijk volgende week zullen de geüpdatete RB Praktijkwijzers op onze website onder het ledengedeelte geplaatst worden.

Ontdek nu alles om je klanten voor te bereiden voor het jaar 2024 in ons interessante Eindejaarstips – webinar. Let op: je hebt de mogelijkheid om dit waardevolle webinar terug te kijken tot en met 31 december 2023. Wil je liever een fysieke bijeenkomst volgen? Dat kan door middel van onze fysieke PE-cursus Eindejaarstips in Dordrecht.

Mis deze unieke kans niet om volledig op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen voor het jaar 2024. Bovendien, als kers op de taart, verdien je waardevolle PE-punten door deel te nemen! Wacht niet langer en schrijf je vandaag nog in!

 PE-cursus Eindejaarstips – webinar  

 PE-cursus Eindejaarstips – fysiek 

 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten