Het kabinet heeft versoepelingen aangekondigd voor de betalingsregeling van (corona)belastingschulden. Ondernemers die tijdens de coronacrises bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden kregen, moeten deze schuld vanaf 1 oktober 2022 in maximaal vijf jaar aflossen. Het kabinet gaat die regeling onder voorwaarden versoepelen.

De eerste versoepeling betreft de mogelijkheid om te verzoeken om verlenging van de betalingsregeling van vijf naar zeven jaar. De regeling is bedoeld voor ondernemers die financieel gezond zijn en te maken hebben met tijdelijke aflossings-/liquiditeitsproblemen en niet voor ondernemers die voorafgaand aan de coronacrisis al verlieslijdend waren. Voor de verlenging gelden de volgende voorwaarden:

  • in alle gevallen is een gemotiveerd verzoek nodig, waarin de noodzaak en de haalbaarheid van de verlenging aannemelijk wordt gemaakt en waarbij een liquiditeitsprognose wordt meegestuurd;
  • de belastingschuld bedraagt € 10.000 of meer;
  • als de belastingschuld meer dan € 50.000 bedraagt, dan moeten ook jaarstukken worden meegestuurd, evenals een verklaring van een deskundige derde waarin deze het verlengingsverzoek heeft beoordeeld op noodzaak, haalbaarheid en op indicaties dat het bedrijf niet levensvatbaar is. De Belastingdienst kan twijfel over de deskundigheid van de derde meewegen in de beoordeling van het verlengingsverzoek. Als de ondernemer normaal gesproken een accountant inschakelt voor een accountantsverklaring bij de jaarstukken, dan is de verwachting dat de ondernemer de accountant betrekt bij de verklaring van de deskundige;
  • de ondernemer voldoet aan nieuw opkomende betalingsverplichtingen;
  • er is geen sprake van misbruik (‘belangen van de Staat’);
  • er is geen sprake van een pre-coronaschuld waarvoor dwanginvorderingsmaatregelen zijn genomen, tenzij voor die schuld in het verleden al uitstel is verleend anders dan corona-uitstel;
  • op verzoek van de Belastingdienst, wordt aanvullende informatie verstrekt.

Let op! Door de verlenging van de betalingsregeling van vijf naar zeven jaar gaat de ondernemer meer invorderingsrente betalen (vanaf 1 januari 2024: 4%). Dit betekent ook dat hierdoor het maandelijkse liquiditeitsvoordeel van verlengen kleiner wordt.

De tweede versoepeling heeft de staatssecretaris al in zijn kamerbrief van 1 juli 2022 aangekondigd. Deze versoepeling geldt voor alle ondernemers met een (corona)belastingschuld en betreft de mogelijkheid van de maandelijkse aflossingen per kalenderkwartaal te voldoen en de mogelijkheid om éénmalig een betaalpauze van maximaal drie maanden in te lassen. Bij de betaalpauze wordt de duur van de betalingsregeling niet verlengd; het maandbedrag van de resterende termijnen wordt verhoogd. Verzoeken worden éénmalig ingewilligd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • een schriftelijk verzoek met een plausibele motivering waaruit de (tijdelijke) aflossingsproblemen blijken. Het verzoek zelf is vormvrij. Na afwijzing kan eventueel een hernieuwd verzoek worden gedaan, dat voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst;
  • de ondernemer voldoet aan nieuw opkomende betalingsverplichtingen;
  • er is geen sprake van misbruik (‘belangen van de Staat’).

Het kabinet neemt deze wijzigingen van de betalingsregeling op in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis en publiceert deze uiterlijk 30 september 2022 in de Staatscourant. Aanvullende informatie komt ook op de website van de Belastingdienst. Rond Prinsjesdag maakt het kabinet bekend, vanaf welke datum ondernemers deze verzoeken kunnen indienen.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten