In de 2024 editie van de RB Pocket Belastingwetten staat in art. 8 lid 5 Wet Vpb (pag. 793) abusievelijk een verkeerd bedrag vermeld. Het bedrag dat in dit artikellid wordt genoemd, moet zijn € 5.600 (in plaats van de vermelde € 5.100). Gelukkig staat het bedrag wel goed vermeld in het RB Fiscaal Memo. Daar staat op blz. 34 onder letter j wel het juiste bedrag.

In de 2024 editie van het RB Fiscaal Memo staat helaas ook een drukfout. Op bladzijde 278 staat het drempelinkomen onjuist vermeld. Het juiste drempelinkomen bedraagt € 26.819 in plaats van het daar genoemde inkomen van € 28.819.

Vanzelfsprekend hebben wij contact gehad met Wolters Kluwer over deze twee drukfouten.  Hieronder geven wij hun reactie weer:

U zult begrijpen dat wij het heel vervelend vinden dat niet het juiste bedrag vermeld staat bij een voor u (wellicht) belangrijk artikel. We stellen de Pocket Belastingwetten en het Fiscaal Memo, zoals u van ons mag verwachten, met alle zorgvuldigheid samen. Het spijt ons dan ook dat deze fout ontstaan is en bieden u daarvoor onze oprechte excuses aan.

We adviseren u het bedrag in uw bundel en memo met de hand in de marge te wijzigen en eventueel bijgaand erratum als bijlage in te steken. In de onlineversie van deze titel op InView Essentials is het juiste bedrag vermeld.

Downloadbaar bestand

Erratum PBW 2024 (1).pdf

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten