Sinds 1 augustus 2023 kunnen particuliere klanten hun machtigingen voor Digipoort digitaal inzien en intrekken. Sinds 21 maart 2024 is deze functionaliteit uitgebreid voor medewerkers van organisaties en (medewerkers van) intermediairs. Ook zij kunnen nu de machtigingen digitaal inzien en eventueel intrekken. Heb je een machtiging van een klant? Dan kan je berichten en gegevens die de Belastingdienst aan je klant stuurt, ophalen via Digipoort. Je kunt de status van deze machtigingen zelf inzien (en eventueel intrekken) door in te loggen met eHerkenning bij Logius via Machtigingenregister Digipoort.

Verschillende procedures intrekken en inzien machtigingen

Voor burgers en voor organisaties bestaan er verschillende procedures om machtigingen voor Digipoort digitaal in te zien en in te trekken. De machtigingen van een burger zijn geregistreerd op het burgerservicenummer (BSN) en op het KVK-nummer. Vanaf 1 augustus 2023 kunnen burgers inloggen met DigiD bij Logius via Machtigingenregister Digipoort.

De machtigingen die een organisatie heeft afgegeven, zijn geregistreerd op het RSIN en op het KVK-nummer. Vanaf 22 februari 2024 kunnen medewerkers van deze organisaties en (medewerkers van) intermediairs inloggen met eHerkenning bij Logius via Machtigingenregister Digipoort.

Als de machtigingen geregistreerd zijn op het fiscaal nummer van de organisatie (bijvoorbeeld een omzetbelastingnummer van een fiscale eenheid) of het KVK-nummer van de organisatie, dan kan de medewerker van deze organisatie deze machtigingen nog niet inzien. Als de machtigingen geregistreerd zijn op het RSIN van hun intermediair, dan kan (de medewerker van) de intermediair deze machtigingen nog niet inzien.

De rol van Logius en Digipoort

Digipoort behandelt het berichtenverkeer voor overheid en Belastingdienst. Logius zorgt voor de beschikbaarheid, beveiliging en correcte afhandeling door Digipoort. Daarnaast beheert Logius het machtigingenregister Digipoort. Daarin staat welke organisatie gemachtigd is om berichten en gegevens voor een specifieke klant digitaal op te halen. Logius zorgt voor de juiste koppelingen tussen alle systemen.

Meer informatie

U leest meer informatie over inzage en intrekken op belastingdienst.nl of toeslagen.nl.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten