Het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie is op 24 maart 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer (dossier 36063). Met dit wetsvoorstel wordt de zogenoemde DAC7-richtlijn van de EU geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Denk bij digitale platforms bijvoorbeeld aan Bol.com, marktplaats.nl of booking.com .

Vanaf 1 januari 2023 zijn digitale platformexploitanten verplicht om jaarlijks informatie aan de Belastingdienst te verstrekken over verkopers die via hun platform geld verdienen. Hiermee wordt voorkomen dat mensen (onbedoeld) belasting ontwijken via deze platformen. Ook voorziet het wetsvoorstel in gezamenlijke audits door belastingautoriteiten van twee of meer EU-lidstaten. Dat onderdeel treedt per 1 januari 2024 in werking.

De rapportageverplichtingen vinden voor het eerst toepassing met betrekking tot relevante activiteiten in de periode vanaf inwerkingtreding, te weten 1 januari 2023. Die informatie moet uiterlijk 31 januari van het opvolgende jaar door de platformexploitanten worden verstrekt aan de belastingautoriteit van de EU-lidstaat waar de platformexploitant ingezetene is of zich heeft geregistreerd. Ook wordt deze informatie door de betreffende lidstaat automatisch uitgewisseld met de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten, waarvan de te rapporteren verkoper ingezetene is of waar de verhuurde onroerende zaak is gelegen. Die uitwisseling gebeurt uiterlijk 1 maart van het jaar volgend op de rapportageperiode.

Voor wie gelden deze verplichtingen?
Te rapporteren verkopers zijn ingezetenen van een EU-lidstaat of die een onroerende zaak verhuren die in een EU-lidstaat is gelegen. De relevante activiteiten worden verricht voor een tegenprestatie, en betreffen de verhuur van onroerende zaken, de verrichting van persoonlijke diensten, de verkoop van goederen of de verhuur van transportmiddelen. De volgende verkopers zijn uitgesloten van de rapportageverplichting. Overheidsinstanties, beursfondsen, verhuurders van onroerende zaken met meer dan 2000 transacties in een rapportageperiode met betrekking tot één eigendomslijst, of verkopers van goederen die op het platform in een rapportageperiode minder dan 30 activiteiten hebben verricht met een tegenprestatie van maximaal 2000 euro. Inlichtingen die de platformen verstrekken aan de belastingautoriteiten, moeten zij ook verstrekken aan de te rapporteren verkopers, uiterlijk 31 januari van het jaar volgend op de rapporteringsperiode. Dit overzicht kan dan ook worden gebruikt door de verkopers voor hun belastingaangifte.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten