Staatssecretaris van Rij heeft geantwoord op Kamervragen over de afschaffing of verlaging van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (de zogenoemde jubelton).

Afschaffing van de schenkingsvrijstelling eigen woning zal deel uitmaken van het Belastingplan 2023, en kan uitvoeringstechnisch plaatsvinden per 1 januari 2024. Het kabinet moet nog een besluit nemen of daarbij ook de spreidingsmogelijkheid over een periode van drie jaar vervalt. Dat zou een materiële terugwerkende kracht inhouden voor verkrijgers, die in 2022 voor het eerst een beroep doen op de schenkingsvrijstelling eigen woning. Ook is overgangsrecht mogelijk tot bijvoorbeeld 1 januari 2025.

Verlaging van de schenkingsvrijstelling eigen woning is per 1 januari 2023 uitvoeringstechnisch wel mogelijk, waarbij wel dezelfde maximale vrijstelling moet gelden voor schenkingen door ouders en door derden. Het meest logisch zou zijn om minimaal het bedrag van de eenmalig verhoogde vrijstelling tussen ouders en kinderen (€ 27.231) als uitgangspunt te nemen als ondergrens voor de schenkingsvrijstelling eigen woning. Voor ouder-kindrelaties wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning dan in feite afgeschaft. Het kabinet zal de Tweede Kamer hierover direct na het krokusreces informeren.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten