Fascinerend vind ik deze uitspraak: ‘momentum hebben’. De Dikke Van Dale spreekt van een ‘moment dat uitermate geschikt is om iets te ondernemen, om iets door te zetten’. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de uitdrukking regelmatig wordt gebruikt omdat het lekker klinkt, zonder dat de schrijver goed begrijpt waar dat momentum dan op gebaseerd is.

Als we fiscale wetgeving van dichtbij bekijken, duikt momentum voor nieuwe wetten met name op in tijden van maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zijn meerdere landen druk bezig (geweest) met de invoering van een digitaks, waar op wereldniveau steeds meer animo voor ontstaat. De onwenselijke belastingconstructies van de Amazons en Googles van deze wereld zijn al langer bekend, evenals het feit dat zij dikwijls niet belast worden in de landen waar de omzet wordt gegenereerd. Naar aanleiding van toenemende berichten in de media lijken de meeste landen er nu aan te willen geloven. Is het die externe druk die momentum creëert? Of simpelweg het onwenselijke gedrag van één belastingplichtige dat opduikt?

Wat te denken van de, al dan niet aanwezige, race to the bottom in de winstbelasting. Jarenlang besloten diverse landen om, doorgaans in het kader van een goed vestigingsklimaat, het percentage winstbelasting te verlagen. Schadelijk of niet, meerdere landen vonden het tijd voor internationale afspraken. Na jaren van voorstellen is ‘ie nu daar: het momentum voor een historisch akkoord. De rol van de VS (lees: Biden) als grootmacht dient hierbij niet onderschat te worden. Werkt het dan zo, politieke leiders die een portie momentum kunnen aanleveren?

Om nog even in internationale sferen te blijven: de vaststelling van de DAC7-richtlijn brengt informatie-uitwisseling tussen de Europese landen weer een stapje verder. Uiterlijk eind 2022 moeten de lidstaten de richtlijn hebben geïmplementeerd. De digitale platforms maken al jaren een wezenlijk onderdeel uit van onze economie, maar klaarblijkelijk vindt de EU deze nu volwassen genoeg om informatieverplichtingen op te leggen. Moeten we ‘momentum hebben’ misschien vervangen door ‘de eerstvolgende in de rij zijn’? Na de rapportageverplichtingen van eerdere DAC-richtlijnen is de specifieke verplichting voor digitale platforms simpelweg een logisch vervolg.

Misschien is momentum niets meer dan een zichzelf vervullende profetie. Als politieke leiders, opiniemakers en media roepen dat iets momentum heeft, dan komt dat momentum er vanzelf.

Resteert de vraag: hebben RB-leden daar ook invloed op? Kunnen wij als experts dat momentum creëren? Als Jong RB geloof ik daar in ieder geval graag in, mits breed gedragen. Onderdeel van het manifest van Jong RB is het eenvoudig en rechtvaardig belasten van de platformeconomie. Ondernemers en particulieren die actief zijn op digitale platforms helderheid verschaffen met duidelijke regelgeving. Maar daarover later meer. De DAC7-richtlijn geeft het opstapje voor de individuele verkoper of aanbieder als belastingplichtige dat verhelderend kan werken. Over momentum gesproken!

Tim Bolink MSc RB
RB Jongerencommissie

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten