Naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne heeft de Raad van de Europese Unie op 3 juni in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid op 3 juni een akkoord bereikt over een nieuw pakket aan sancties, het zogenaamde “zesde” pakket. Het pakket heeft onder meer betrekking op de uitbreiding van de lijst met gesanctioneerde entiteiten en personen en een gedeeltelijk verbod op import van Russische olie.

Dit “zesde” pakket bevat ook een verbod op accountancy-, audit-, boekhoudkundige en belastingadviesdiensten, alsook diensten op het gebied van zakelijk en managementadvies en public relations, te leveren aan de Russische regering of juridische personen, entiteiten en lichamen gevestigd in Rusland. Dit raakt mogelijk ook u als lid.

Het verbod is op 3 juni 2022 in het Publicatieblad van de Europese Unie verschenen en geldt per direct.

Het verbod kent enkele uitzonderingen. Bovengenoemd verbod geldt niet voor diensten verschaft aan juridische personen, entiteiten en lichamen die in Rusland gevestigd zijn maar eigendom zijn van of gecontroleerd worden door entiteiten gevestigd in de Europese Unie, of voor diensten die bedoeld zijn om uiterlijk 5 juli -reeds voor 4 juni 2022 afgesloten contracten die niet in overeenstemming zijn met het verbod- af te wikkelen. Ook kunnen ontheffingen worden verleend voor humanitaire doeleinden of voor activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten