Vanaf maandag 4 oktober 2021 kan voor de NOW-3.1 subsidie het verzoek tot definitieve vaststelling worden aangevraagd. Net als bij de NOW-1 en NOW-2 heeft Bureau Vaktechniek drie nieuwe modellen voor NOW-3.1 op het Fiscaal Kennisplatform gepubliceerd om je te ondersteunen in het afgeven van een verklaring derde-deskundige bij de aanvraag tot definitieve afrekening NOW-3.1. De nieuwe modellen zijn een opdrachtbevestiging, een werkprogramma van de uit te voeren werkzaamheden door de derde-deskundige en een verklaringsbrief derde-deskundige NOW-3.1. Deze modellen zijn alleen bedoeld voor de NOW-3.1. Je vindt de modellen terug in de fiscale modellenbank en in het Dossier coronavirus.

Tip: Op de website van de NBA staan FAQ’s over de NOW-regelingen, welke zijn afgestemd met het ministerie van SZW.

FAQ V35: geen dubbel werk
Recent heeft de NBA en het ministerie van SZW een FAQ V35 gepubliceerd over wanneer de derde-deskundige werkzaamheden achterwege kan laten ten behoeve van zijn derdenverklaring als de derde-deskundige zelf de administratie voert. Hieronder tref je de volgende vraag en antwoord van de FAQ V35 aan:

Vraag
Tijdens het webinar van de NBA van 16 september jl. werd de nadere duiding van de voormalige voetnoot 4 besproken in het kader van de tweede verlichting uit de Kamerbrief met administratieve lastenverlichtingen van 31 mei jl..

De tekst is inmiddels naar de hoofdtekst verplaatst en luidt:
“Indien ondergetekende voor de werkgever de administratie voert en de genoemde werkzaamheden zoals opgenomen in deze derdenverklaring reeds zijn verricht (al dan niet op vergelijkbare wijze leidende tot dezelfde uitkomsten) in het kader van de normale dienstverlening en er geen resterende afwijkingen zijn, mag er op basis daarvan getekend worden voor akkoord door de deskundige derde. De derde deskundige stelt dan wel vast dat die eerdere werkzaamheden nog volstaan in het licht van gewijzigde omstandigheden in de tussenliggende periode.”

Wat betekent dit voor de praktijk?

Antwoord
Deskundige derden hoeven voor de derdenverklaring geen dubbel werk te doen als zij ook de administratie voor de werkgever zelf verzorgen en voor zover de in de derdenverklaring opgenomen werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd, of andere (reguliere) werkzaamheden die al zijn uitgevoerd eenzelfde resultaat of uitkomst hebben als de in de derdenverklaring gevraagde werkzaamheden.
Als de deskundige-derde namelijk zelf de administratie voert voor de werkgever, wordt hiermee invulling gegeven aan het vier-ogenprincipe en mag de deskundige-derde hierop steunen en hiernaar verwijzen in het dossier dat ten grondslag ligt aan de derdenverklaring.
Dit mag al vanaf de NOW 1.0-verklaring.

Voorbeeld 1
De deskundige-derde voert zelf de administratie voor de werkgever en waarborgt hierbij dat er geen omzet onder de overige baten wordt geboekt.
In dat geval selecteert de deskundige-derde bij punt 2.10 geen 5 brondocumenten die ten grondslag liggen aan de overige baten, maar maakt de deskundige-derde slechts een aantekening in het dossier dat deze werkzaamheden al in het kader van de administratieve dienstverlening zijn uitgevoerd.
Heeft de deskundige-derde de administratieve werkzaamheden gedelegeerd aan een medewerker en is hij/zij niet overtuigd dat dit onderscheid goed geboekt is, dan dient hij wel 5 brondocumenten te selecteren om de feitelijke bevinding te kunnen doen en de derdenverklaring te kunnen afgeven.
De noodzaak van het uitvoeren van de selecties bij punt 2.5 t/m 2.10 is dus afhankelijk van het professional judgement van de deskundige-derde ten aanzien van kwaliteit van de eigen reeds uitgevoerde administratieve werkzaamheden.

Voorbeeld 2
De deskundige-derde heeft in het kader van de derdenverklaring bij de NOW 1.0 werkzaamheden verricht en beseft dat deze nog steeds volstaan voor de NOW 2.0, zoals de bepaling van de referentieomzet-periode of de vaststelling van de concernstructuur (beiden alleen in de situatie wanneer er geen wijzigingen in de concernstructuur hebben plaatsgevonden).
De deskundige-derde volstaat met een korte verwijzing naar het dossier van de NOW 1.0 in het dossier ter onderbouwing van de feitelijke bevindingen in de derdenverklaring bij de NOW 2.0.
De noodzaak van het uitvoeren van de werkzaamheden bij de derdenverklaring bij de NOW 2.0 is afhankelijk van het professional judgement van de deskundige-derde ten aanzien van de kwaliteit van de eigen reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de derdenverklaring voor de NOW 1.0.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten