Begin deze maand publiceerden wij al een nieuwsbericht over dat de deadline van de definitieve vaststelling NOW-1 subsidie snel nadert. Op dit moment heeft minder dan de helft van de werkgevers die een voorschot NOW-1 hebben ontvangen een verzoek tot definitieve vaststelling NOW-1 ingediend bij het UWV. Als werkgevers niet op tijd een vaststellingsaanvraag doen, lopen zij het risico op een nihilstelling van de NOW-1 subsidie. Dit heeft tot gevolg dat zij het voorschot moeten terugbetalen. Om nihilstellingen te voorkomen, gaat het ministerie van SZW zich inzetten om bestaande belemmeringen voor het doen van een tijdige aanvraag weg te nemen. De NOW-regelingen worden binnenkort aangepast zodat de reeds bestaande aanvullende veertienwekentermijn voor het aanleveren van een accountantsverklaring bij het indienen van een vaststellingsaanvraag ook gaat gelden voor de aanlevering van derdenverklaringen. Dit betekent dat de werkgever na indiening van de vaststelling van de NOW-1 nog veertien weken de tijd heeft om de derdenverklaring in te dienen bij het UWV.

Op dit moment sluiten de vaststellingsloketten van iedere tranche in de NOW-3 en NOW-4 elk op een eigen moment, waarbij het loket van de NOW-3.1 slechts één week overlapt met het loket van de NOW-4. Dit biedt accountants en deskundige derden onvoldoende gelegenheid om de controles van de verschillende tranches gezamenlijk op te pakken. Om dat op te lossen worden de sluitingsdata van de drie tranches van de NOW-3 gelijkgetrokken met de sluitingsdatum van het loket van de NOW-4. Dit biedt accountants en deskundige derden maximaal de ruimte om de vaststellingsaanvraag van de NOW-3 (derde, vierde en vijfde tranche) samen te laten controleren met de vaststellingsaanvraag van de NOW-4. Hiermee kunnen de controles van de NOW-3 en NOW-4 regelingen efficiënt worden uitgevoerd, waardoor de werkgever kosten bespaart voor het verkrijgen van de accountants- of derdenverklaring. Concreet betekent dit dat de opening van de vaststellingsloketten er als volgt uit zal zien:

Vaststellingsloket per tranche                    NOW-periode                                     Opening loket                        Sluiting loket

NOW-1 (eerste tranche) – ongewijzigd      Maart t/m mei 2020                            7 oktober 2020                      31 oktober 2021

NOW-2 (tweede tranche) – ongewijzigd    Juni t/m september 2020                    14 maart 2021                       5 januari 2022

NOW-3.1 (derde tranche)                          Oktober t/m december 2020               3 oktober 2021                      22 februari 2023

NOW-3.2 (vierde tranche)                          Januari t/m maart 2021                      30 januari 2022                     22 februari 2023

NOW-3.3 (vijfde tranche)                            April t/m juni 2021                              30 januari 2022                     22 februari 2023

NOW-4 (zesde tranche) – ongewijzigd      Juli t/m september 2021                     Uiterlijk 1 juni 2022*              22 februari 2023

*vaststelling per 1 juni 2022, of een eerder tijdstip dat bekend wordt gemaakt via uwv.nl

Wil je de volledige kamerbrief teruglezen? Klik dan hier.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten