In een opvallende zet heeft het kabinet besloten om de mkb-winstvrijstelling te verlagen van 14% naar 12,7%, een voortzetting van het beleid van het afgelopen jaar waarin de zelfstandigenaftrek versneld werd afgebouwd. Deze ingrijpende fiscale beslissing om de kloof tussen werknemers en zelfstandigen verder te verkleinen, treft de ruggengraat van onze economie, het mkb, opnieuw ongenadig hard. Hierdoor wordt de koopkracht van zelfstandigen in het mkb dit jaar opnieuw negatief beïnvloed. Het Register Belastingadviseurs (RB) begrijpt niet waarom het kabinet ervoor heeft gekozen om de lagere opbrengst van Pijler 2-maatregelen ten koste te laten gaan van zelfstandigen in het mkb.

Het RB doet een dringende oproep aan het kabinet om de verlaging van de mkb-winstvrijstelling te heroverwegen en de lasten niet op de schouders van de zelfstandigen in het mkb te leggen.

Het RB verwelkomt echter de invoering van overgangsrecht in het wetsvoorstel voor de aanpassing van het fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling. Dit geeft belastingplichtigen de mogelijkheid om de belastingheffing die dit wetsvoorstel met zich meebrengt uit te stellen of te vermijden. Met name het overgangsrecht met betrekking tot de overdrachtsbelasting wordt volledig gesteund door het RB. Toch stelt het RB de vraag waarom het kabinet nu wel overgangsrecht heeft geïmplementeerd, terwijl bij het wetsvoorstel voor excessief lenen bij de eigen vennootschap geen overgangsrecht voor de overdrachtsbelasting mogelijk was.

Het RB doet een dringende oproep aan het kabinet om alsnog overgangsrecht voor het jaar 2024 te regelen op het gebied van overdrachtsbelasting voor vastgoedbeleggers die op de peildatum van 31 december 2023 getroffen worden door de wet excessief lenen bij de eigen vennootschap.

Dit zijn enkele highlights uit onze veel uitgebreidere reactie. Vind het volledige commentaar in de reactie van het RB op de volgende wetsvoorstellen:

  • Belastingplan 2024;
  • Aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling;
  • Fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen;
  • Tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting. 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten