De recent door het Ministerie van Financiën gepubliceerde ‘Beleidsrichting direct aanpassen’ die openstond voor reacties voorziet in een behoefte, aldus directeur Fiscale Zaken van het Register Belastingadviseurs (RB), mr. Sylvester Schenk RB. 

De beleidsrichting voorziet zeker in een behoefte om fouten in een aangifte eenvoudig en zonder formele bezwaarprocedure te kunnen herstellen. Wel is het naar de mening van het RB niet doelmatig om alle berichten na het vaststellen van de aanslag als een verzoek om herziening aan te merken: “De keuze voor herziening of bezwaar laten we veel liever aan de belastingplichtige, al dan niet in overleg met zijn of haar belastingadviseur”, aldus Schenk.

De afschaffing van het zogenaamde ‘nieuwfeitvereiste van art. 16 AWR’ die in deze beleidsrichting wordt voorgesteld kan niet zonder meer de instemming van het RB wegdragen. Het RB verzoekt om dat deel van het voorstel te heroverwegen en beveelt aan het waarom van die keuze nader toe te lichten. 

“Wat we verder nog wel missen is het overgangsrecht dat samenhangt met dit voorstel”, voegt Schenk nog toe. “Daarmee voorkom je dat, na invoering van het voorgestelde nieuwe heffingssysteem, aanslagen waar op dat moment onder de huidige wetgeving geen navorderings- of naheffingsbevoegdheid meer voor bestaat, alsnog kunnen worden herzien”, sluit Schenk zijn betoog af.

 Reactie RB op ‘Beleidsrichting direct aanpassen’  

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten