Den Haag, maandag 9 mei 2022

Voorzitter Fons Overwater van het Register Belastingadviseurs (RB) heeft aangekondigd dat hij zich na het aflopen van zijn huidige bestuurstermijn niet beschikbaar zal stellen voor herverkiezing. Het Register Belastingadviseurs, met circa 6.500 leden de grootste beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het MKB, heeft vandaag de procedure gestart om een nieuwe voorzitter te werven.

Fons Overwater gaf de afgelopen vier jaar leiding aan het bestuur, waarvan hij al langere tijd lid was. “Het is een periode waarop ik met dankbaarheid terugkijk, “aldus Overwater. “We hebben als bestuur samen de contouren geschetst voor de transitie naar een toekomstbestendige vereniging. Er is hard gewerkt aan belangrijke dossiers, zoals de regulering van het beroep van belastingadviseur. Het RB is als speler actiever geworden op het politieke veld. Dat vraagt om een duidelijke positionering, niet alleen ten opzichte van de politiek maar ook van andere stakeholders. Bestuurlijke continuïteit en stabiliteit zijn van groot belang. Het huidige Strategisch Plan loopt volgend jaar af. Dit houdt in dat in de loop van dit jaar zal worden gestart met het schrijven van een nieuw strategisch plan voor de toekomst van de Vereniging. Dit belangrijke werk laat ik graag over aan een nieuwe voorzitter samen met het bestuur.”

Het bestuur van het RB spreekt zijn grote dank en waardering uit voor de vertrekkende voorzitter. “Het waren door de Coronacrisis beslist moeilijke jaren. Fons heeft zich onvermoeibaar ingezet voor onze vereniging. We wensen hem alle succes in de komende periode.”

De procedure die uiteindelijk leidt tot de voordracht van een nieuwe voorzitter aan de Algemene Ledenvergadering van RB wordt uiteengezet op het besloten ledennet van de vereniging, zie www.rb.nl

Perscontacten:
Florine Lengkeek, manager Marketing & Communicatie – 06-46597409

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten