De Hoge Raad heeft – opnieuw – gesproken. De Wet rechtsherstel box 3, ook wel Herstelwet genoemd, en ook de Overbruggingswet box 3 neemt niet de verdragsinbreuk weg die in de box 3-uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 is geconstateerd. Met andere woorden: de voor de Nederlandse inkomstenbelastingheffing in box 3 toepasselijke wetgeving schendt vanaf 2017 nog steeds het verdragsrechtelijke discriminatieverbod en het eigendomsgrondrecht in de gevallen waarin het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement.

Wat houdt deze uitspraak in en welke gevolgen heeft dit voor de belastingplichtige met box 3 vermogen? Wat kunnen en moeten RB-leden na de gewezen arresten van de Hoge Raad doen voor hun klanten?

Je hoort het in deze RB Podcast uit de mond van Arjan Knol, Box 3 specialist binnen het RB Bureau Vaktechniek. In gesprek met Sylvester Schenk, directeur fiscale zaken van het RB en de vaste host van de RB Podcast.

 Beluister de podcast 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten