Op dinsdag 28 september heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om een evenwichtigere verdeling tussen mannen en vrouwen in de top van bedrijven af te dwingen. 49 van de 75 Kamerleden stemden voor, een ruime meerderheid (65%). Hiermee wordt een historische stap gezet richting meer gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

Diversiteit in de top
In 2019 bracht de Sociaal-Economische Raad (SER) al een advies uit over de diversiteit in de top. Deze wetswijziging vloeit hieruit voort en verplicht grote bedrijven om het bestuur, de raad van commissarissen en de hoogste laag van leidinggevenden vorm te geven met ten minste een derde vrouw en een derde man. Cijfers hierover moeten gerapporteerd worden aan de SER en als deze doelstelling niet behaald wordt, moet hier een goede reden voor opgegeven worden.

Leerlijn vrouwen in de fiscaliteit
De wetswijziging sluit naadloos aan op de leerlijn ‘Vrouwen in de fiscaliteit’ van het RB. Met een vijftal cursussen gericht op leiderschap, focust deze leerlijn namelijk op het benutten van je maximale potentieel en het bereiken van het hoogst haalbare resultaat. Wij zijn dan ook erg blij met het aangenomen wetsvoorstel.

Vicevoorzitter Chantal Moelands: ‘De toezichthoudende functies waarop de wetswijziging ziet, worden al gelijker verdeeld onder mannen en vrouwen en deze wetswijziging is een mooie extra duw. Het quotum geldt echter niet voor alle topfuncties en de eindstreep is dan ook nog niet behaald. Met onze leerlijn ‘Vrouwen in de fiscaliteit’ willen wij vrouwen werkzaam in het fiscale domein, sneller naar de finish helpen.’

Leerlijn ‘Vrouwen in de fiscaliteit’

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten