Sinds 1 september 2021 kunnen fiscaal dienstverleners (fd’ers) bij de Belastingdienst doorlopende machtigingen registreren. Met een doorlopende machtiging krijg je automatisch langdurig de volgende zaken van klanten via Digipoort binnen:

  • Serviceberichten Aanslag (SBA)
  • Gegevens voor de vooraf ingevulde aangifte (VIA)
  • Serviceberichten Toeslagen (SBT)

Je moet de komende periode met de volgende aandachtspunten rekening houden:

  • De machtiging voor de VIA 2021 wordt vanzelf actief als op 1 december 2021, 23:59 uur de doorlopende machtiging voor inkomstenbelasting (IB) actief is.
  • Vraag vóór 1 november 2021 de doorlopende machtiging IB aan om meer zekerheid te hebben dat die voor 1 december 2021 actief kan zijn.
  • Gezien de doorlooptijd bij Logius, Belastingdienst, postbezorging en klant kan een doorlopende machtiging die na 15 november 2021 wordt aangevraagd niet meer voor 1 december 2021 actief worden.
  • De doorlopende machtiging voor IB, omzetbelasting of vennootschapsbelasting heeft geen betrekking op de SBA 2022, maar op de SBA 2023 en verder. Als de machtiging voor de SBA 2022 nog niet geregistreerd is, dan moet je dit apart aanvragen.
  • De doorlopende machtiging Toeslagen heeft geen betrekking op het toeslagjaar 2022, maar op het toeslagjaar 2023. Als de machtiging voor de SBT 2022 nog niet geregistreerd is, dan moet je dit apart aanvragen.

Let op! Vraag de doorlopende machtiging tijdig aan. De Belastingdienst verstuurt bijvoorbeeld Voorlopige Aanslagen Inkomstenbelasting 2022 en Voorschotbeschikkingen Toeslagen 2022 al medio november 2021.

Let op! Vraag je klant op tijd om het formulier voor activering van de doorlopende machtiging. Dat formulier zit bij de registratiebrief van de Belastingdienst aan de klant en is maar 12 weken geldig.

Stand van zaken
Ondertussen zijn ruim 1,2 miljoen doorlopende machtigingen voor de inkomstenbelasting aangevraagd. Daarvan hebben 300.000 de status actief bereikt. Ook voor omzetbelasting (100.000 aanvragen), vennootschapsbelasting (200.000) en toeslagen (600.000) heeft al ongeveer 25% van de aanvragen een actieve status. Dit betekent dat de fd’er de doorlopende machtiging van de klant in zijn softwarepakket heeft geactiveerd.

Meer informatie
U leest op Belastingdienst Actueel meer over de doorlopende machtigingen service berichten. Op de internetsite van de Belastingdienst vind je informatie over doorlopende machtigingen per belastingmiddel.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten