Inhoudingsplichtigen en niet-inhoudingsplichtigen die uitgenodigd zijn om de uitbetaalde bedragen aan derden 2022 bij de Belastingdienst in te dienen, kunnen makkelijker uitstel aanvragen. De Belastingdienst verleent automatisch uitstel tot 3 april 2023 en stuurt binnen vijf werkdagen een bevestiging. Om dit uitstel te krijgen is de volgende actie nodig:

  • Per mail: Stuur het verzoek tot uitstel naar gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl. De Belastingdienst verstuurt de ontvangstbevestiging vervolgens ook per mail.
  • Schriftelijk: Stuur het verzoek naar het kantoor van de Belastingdienst dat op de uitnodiging voor het doen van aangifte loonheffingen vermeld staat. De Belastingdienst stuurt de ontvangstbevestiging daarna ook schriftelijk retour.

Aangepaste vragen en antwoorden
Daarnaast heeft de Belastingdienst haar vragen en antwoorden ten aanzien van de Uitbetaalde Bedragen aan Derden 2022 iets aangepast. Deze aangepaste vragen en antwoorden vind je op de website van de Belastingdienst.

Het RB wacht nog op de inhoudelijke reactie van de Belastingdienst op een aantal vragen over de UBD 2022 dat begin vorige week gesteld is. Deze antwoorden delen we na ontvangst uiteraard weer met de leden.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten