Het demissionaire kabinet heeft de Tweede Kamer  geïnformeerd dat zij voornemens is om bedrijven die getroffen worden door de opgelegde beperkingen in het vierde kwartaal van 2021 financieel te ondersteunen. Onder andere de volgende ondersteuningsmaatregelen worden weer geactiveerd:

Uitstel van betaling van belastingen
Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd met het 4e kwartaal van 2021. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De aangiften loonheffingen en omzetbelasting over de maand december 2021 en het 4e kwartaal 2021, die normaliter in januari 2022 betaald moeten worden, vallen ook onder het uitstel. De aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting met dagtekening 14 december 2021 of later vallen niet in het belastinguitstel. Deze aanslagen hebben een uiterste betaaldatum van 1 februari 2022 of later, waardoor deze aanslagen niet meer in het belastinguitstel meelopen.

Het RB streeft ernaar op korte termijn modellen beschikbaar te stellen voor zowel het aanvragen als het verlengen van het bijzonder uitstel van betalingen.

Invorderingsrente
De invorderingsrente blijft een halfjaar langer op bijna nul procent staan. Daarna wordt de invorderingsrente stapsgewijs verhoogd. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2022 de invorderingsrente wordt verhoogd naar 1%, op 1 januari 2023 naar 2% en op 1 juli 2023 naar 3%. Uiteindelijk komt de invorderingsrente op 1 januari 2024 op het oude niveau van 4%.

NOW-5
Werkgevers die tenminste 20 procent omzetverlies lijden vanwege de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december 2021 de NOW-5 aanvragen. De NOW-5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW-4. De referentiemaand voor de loonsom wordt voor de NOW-5 de maand september 2021 en de referentieomzet-periode wordt 2019, gedeeld door 6. Anders dan bij de voorgaande NOW-regelingen kunnen werkgevers bij de NOW-5 aanvraag niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen. Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Verder wordt het loonsomvrijstellingspercentage verhoogd naar 15%. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen onder voorwaarden ook een voorschot aanvragen voor de NOW-5 subsidie.

Nieuw ten opzichte van de voorgaande NOW-regelingen is dat de Werktijdverkortingsregeling (WTV) tijdens de NOW-5 open blijft. Op 1 oktober 2021 is de WTV in de plaats gekomen van de NOW-4, waarbij is aangegeven dat de WTV niet van toepassing is op corona-gerelateerde aanvragen. Hierdoor kunnen WTV (niet corona-gerelateerd) en NOW-5 (wel corona-gerelateerd) naast elkaar lopen.

Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Meer informatie over NOW vind je op de website van UWV

TVL Q4 2021
Het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021 wordt verhoogd van 85% naar 100%. Daarnaast wordt het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen verhoogd naar € 550.000, voor niet-mkb-ondernemingen wordt dit € 600.000. Tevens wordt de staatssteungrens verhoogd van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro. Ook de Europese staatssteungrens voor bedrijven in de visserij, land- en tuinbouw wordt verhoogd. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt op haar website dat wanneer de Europese Commissie de aangepaste regeling TVL Q4 2021 goedkeurt, RVO het aanvraagloket TVL Q4 2021 openstelt.

Meer informatie over TVL Q4 2021 vind je op de website van RVO .

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten