De positie van de DGA verandert elk jaar. Nieuwe wetgeving speelt daarin een belangrijke rol. Tijdens de tweedaagse Summercourse op 6 en 7 juli wordt de DGA centraal gesteld. Met aandacht voor de bedrijfsopvolgingsregelingen, onroerend goed, financieringen tussen DGA en zijn vennootschap, gebruikelijk loon en oudedagsvoorzieningen. In twee dagen ben je weer helemaal op de hoogte. Je kunt je nog aanmelden. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar!

En uiteraard kondigen we nog een aantal cursussen aan waar nog plekken beschikbaar zijn voor deelname:

De fiscale eenheid is een zeer belangrijke regeling in de vennootschapsbelasting; één die door heel veel belastingplichtigen wordt gebruikt. Het vormen van een fiscale eenheid biedt veel voordelen, maar er kunnen ook nadelen aan kleven. Het is van groot belang dat deze voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Er zijn nog plekken beschikbaar voor de cursus Ontwikkelingen fiscale eenheid. Na deze cursus heb je meer kennis opgedaan over het fiscale eenheidsregime en ben je op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

Heb jij klanten die te maken hebben met de landbouwvrijstelling? Specifiek alle ins en outs van deze vrijstelling kan je leren in cursus Landbouwvrijstelling in de winstsfeer. Ook de inkomsten- en vennootschapsbelasting, (erf)pacht en pachters- en gebruikersvoorwaarden komen aan bod.

Een echtscheiding goed afwikkelen is een belangrijk onderdeel van het verwerkingsproces. Huwelijksregimes van goederenrechtelijke gemeenschappen (en uitzonderingen) spelen hierbij een rol. In de cursus Vermogensverdeling bij echtscheiding gaan we in op de belangrijkste civielrechtelijke regels en praktische aandachtspunten bij de vermogensverdeling of verrekening in het kader van een scheiding van wel een uiteengaan van samenlevers.

Ook zijn er nog plekken beschikbaar bij de cursus Fiscale en juridische aspecten van overlijden. We gaan in op het systeem van heffing van erfbelasting, de waarderingsmaatstaven en enkele fictiebepalingen, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar de werking van artikel 10 van de Successiewet.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten