Tijdens de ALV van 25 juni kondigde het bestuur het al aan: voor 2022 wordt het PE-onderwerp tax & technology verplicht gesteld. De argumentatie is duidelijk. In het strategisch plan 2019-2023, dat door de leden is goedgekeurd, is al aangegeven dat voorbereid zijn op de digitale ontwikkelingen essentieel is voor onze beroepsgroep.

Natuurlijk bestaat ‘de’ RB niet. RB-leden zijn werkzaam als zzp’er, bij een klein, middelgroot of groot kantoor. Daarnaast kennen we specialisten en generalisten. Maar wie je ook bent en waar je ook werkt: digitalisering heeft z’n impact. En het is belangrijk daarop voorbereid te zijn. Als individu maar ook als beroepsgroep. Omdat we gezamenlijk kwaliteit willen blijven leveren, heeft het bestuur voor de verplichtstelling gekozen.

Aanbod op maat
Verschillende leden hebben verschillende opleidingsbehoeften. Voor de één zal, als het gaat om digitale ontwikkelingen, een eerste kennismaking aan de orde zijn, voor de ander meer verdieping. Vanuit kwaliteitsoverwegingen is het niet wenselijk kennisoverdracht via generieke gratis ledenbijeenkomsten, zoals een LSB, te laten realiseren. We creëren juist een context waarin een lid de keuze maakt voor een cursus of module die past bij zijn of haar persoonlijke situatie. Dat heeft ook geleid tot het besluit het onderwijs rond tax & technology niet vanuit het lidmaatschap aan te bieden.

Ons onderwijsaanbod biedt een aantal concrete opleidingsmogelijkheden op dit gebied. Een praktisch e-learningsprogramma gericht op tax & technology en de mkb-adviespraktijk, dat we samen met Wolters Kluwer ontwikkelen. Daarnaast maken we, in samenwerking met de Vrije Universiteit, diverse modules. Daarbij draait het om toegepaste wetenschap, om kennis(vergaring) gericht op de mkb-adviespraktijk. Ook wordt er een basiscursus van een dagdeel ontwikkeld, die in het teken staat van een eerste kennismaking met tax & technology.

Verder kunnen -zoals gebruikelijk- ook externe aanbieders cursussen over dit onderwerp door het Register Belastingadviseurs laten accrediteren. Het bestuur stimuleert dit ook, omdat iedere RB dan nog meer mogelijkheden krijgt om onderwijs te volgen dat past. Het curriculum en de accreditatievereisten worden dit najaar gepubliceerd op RB.nl.

Vind hier het ALV-stuk over het verplichte PE-onderwerp 2022

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten