Nu de invordering na corona weer is aangevangen, blijken sommige ondernemers niet in aanmerking te komen voor een betalingsregeling of slechts voor een kortere periode. Ook zijn nieuwe openstaande belastingschulden mogelijk aan de aandacht van ondernemers ontsnapt. Bijvoorbeeld nieuwe belastingschulden na 31 maart 2022, die niet meer onder het bijzonder uitstel van betaling in verband met corona vallen. Daarom wordt de betalingsregeling van maximaal 12 maanden tijdelijk iets verruimd door deze te laten aanvangen vanaf de datum van de beschikking van de ontvanger.

Ondernemers met betalingsproblemen kunnen van de ontvanger tijdelijk langer uitstel van betaling krijgen onder nader te stellen voorwaarden. Het uitstel wordt vastgelegd in een beschikking. Als het verzoek om uitstel van betaling uiterlijk 30 september 2022 is gedaan, dan geldt de maximale looptijd van 12 maanden vanaf de datum van de beschikking van de ontvanger, in plaats van vanaf de datum van de (laatste) vervaldag van de belastingaanslag. Deze tijdelijke regeling werkt terug naar 1 april 2022, maar geldt ook voor verzoeken die voor 1 april 2022 zijn ingediend en waar de ontvanger nog niet op heeft beslist.

Het uitstelbeleid is geregeld in hoofdstuk 25 van de Leidraad Invordering 2008 voor ondernemers, in onderdeel 25.6. Deze betalingsregeling staat los van het verleend bijzonder uitstel voor belastingschulden tot en met 31 maart 2022 in verband met corona; hiervoor geldt een betalingsregeling van maximaal 60 maanden vanaf 1 oktober 2022.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten