Lang leek het ver weg, maar voor organisaties die op 27 september 2020 al bestonden, nadert de uiterlijke deadline om de ultimate beneficial owner (UBO) in te schrijven in het UBO-register. Dit moet vóór 27 maart 2022 gebeuren.

Onlangs heeft de stichting Privacy First geprobeerd om de UBO-wetgeving voorlopig te laten opschorten. Het Hof Den Haag ging hier echter niet in mee. Misschien dat ook jouw klant bezwaar heeft tegen inschrijving in het UBO-register. Volgens artikel 10b van de Wwft is de inschrijving de verantwoordelijkheid van de organisatie en de UBO. De weigering van de klant om zich in te schrijven, kan – afhankelijk van de reden daarvoor – wel aanleiding zijn voor verscherpte monitoring, een melding ongebruikelijke transactie of beëindiging van de klantrelatie.

Let op dat je als adviseur verplicht bent om in het kader van het cliëntenonderzoek het UBO-register te raadplegen en een bewijs van inschrijving in het UBO-register in je administratie op te nemen (artikel 4 lid 2 Wwft). Ook moet je eventuele discrepanties tussen het UBO-register en de informatie die je zelf hebt over de UBO melden aan de Kamer van Koophandel (artikel 10c Wwft). Als er geen informatie in het UBO-register aanwezig is, bijvoorbeeld omdat de klant zich niet wil inschrijven, dan kun je geen terugmelding doen.

Wil je meer weten over UBO’s en het UBO-register? Lees dan paragraaf 6.8.2 van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor accountants en belastingadviseurs 2020. De Richtsnoeren zijn terug te vinden via het dossier Wwft op RB.nl.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten