Het demissionaire kabinet heeft in een kamerbrief van 21 december 2021 aangekondigd het huidige steun- en herstelpakket voor de getroffen ondernemers uit te breiden.

Uitbreiding TVL Q4 2021
De omzetverliesdrempel van de TVL Q4 2021 wordt eenmalig verlaagd van 30% naar 20%. Hiermee komen getroffen ondernemers eerder in aanmerking voor TVL. Deze wijziging moet nog door de Europese Commissie worden goedgekeurd. Ondernemers met omzetverlies tussen de 20% en 30% krijgen pas een goedkeuring van RVO op hun aanvraag TVL Q4 2021 als de Europese Commissie deze wijziging goedkeurt.

Daarnaast heeft het demissionaire kabinet besloten om een voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel bovenop de TVL niet opnieuw in te voeren. Een dergelijke regeling is volgens demissionaire kabinet niet goed uitvoerbaar.

Verhoging maximum omzetverlies NOW-5 en NOW-6
De grens op het maximaal te vergoeden omzetverlies wordt in NOW-5 en NOW-6 verhoogd van 80% naar 90%. Dit betekent dat bij de berekening van de hoogte van de subsidie gerekend wordt met een percentage van maximaal 90% van het omzetverlies. Het UWV-loket voor het aanvragen van NOW-5 is sinds 13 december 2021 geopend. Dit betekent dat het UWV al begonnen is met uitkeren van voorschotten. Met de verruiming van het maximaal te vergoeden omzetverlies, wordt voor NOW-5 pas rekening gehouden bij de definitieve vaststelling en niet bij het uitbetalen van het voorschot. Voor uitbetalen van de voorschotten van de NOW-6 regeling in het 1e kwartaal 2022 zal wel rekening worden gehouden met deze verhoging.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten