De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) kent drie tegemoetkomingen voor werkgevers. Het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Zie hoofdstuk 27 van het Handboek Loonheffingen 2022 voor meer informatie over deze tegemoetkomingen.

Werkgevers die over 2021 recht hebben op die tegemoetkoming(en), ontvangen van het UWV een voorlopige berekening over 2021. Klopt de voorlopige berekening niet door onjuiste gegevens in de aangiften loonheffingen over 2021? Stuur dan uiterlijk 1 mei 2022 een correctiebericht naar de Belastingdienst. Dan houdt het UWV hier nog rekening mee. Zie hoofdstuk 14 van het Handboek Loonheffingen 2022 voor uitleg over correctieberichten loonheffingen over 2021. Klopt de voorlopige berekening om een andere reden niet? Neem dan contact op met het UWV via telefoonnummer 088 – 898 92 95. Zie voor meer informatie over de voorlopige berekening wtl 2021 uwv.nl .

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten