Het ministerie van Financiën heeft in een kamerbrief  van 24 januari 2022 de Tweede Kamer laten weten dat het om uitstel van beantwoording van Kamervragen met 10 dagen verzoekt. Het ministerie van Financiën onderzoekt samen met de Belastingdienst hoe zij uitvoering willen geven aan het box 3 arrest  van de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft namelijk geen expliciete rechtsregel geformuleerd hoe het werkelijk behaalde rendement moet worden vastgesteld. Daarnaast beoordeelt het ministerie de reikwijdte van de groep burgers die in aanmerking komen voor rechtsherstel. Dat is met name van belang voor de groep burgers die geen bezwaarschrift heeft ingediend c.q. hun adviseurs. Het ministerie verwacht de Tweede Kamer in februari te informeren over de wijze van herstel.

Daarnaast heeft de uitspraak van de Hoge Raad ook in invloed op de huidige processen van de Belastingdienst. Het arrest is nog niet in de lopende processen en ICT-systemen van de Belastingdienst verwerkt. Dit betekent dat de Belastingdienst nog geen aanslagen conform het arrest kan opleggen. Daarom worden in gevallen dat er sprake is van inkomen uit box 3, of wanneer de box 3 situaties in het proces van de Belastingdienst niet te isoleren zijn, waar mogelijk tot nader order geen belastingaanslagen en beschikkingen opgelegd. Hierop maakt de Belastingdienst de volgende twee uitzonderingen. Ten eerste indien sprake is van een verjaringsrisico. Dit geldt onder andere voor de aanslagen 2017 en 2018. Ten tweede indien de burger belang heeft bij de doorgang van het proces. Dit geldt bij voorlopige aanslagen, verliesverrekening en middelingsverzoeken. Het RB heeft bij de Belastingdienst aangeven om in deze gevallen toch voorlopige aanslagen op te leggen, omdat hiermee de teller van de belastingrente wordt gestopt.

Op dit moment is de huidige box 3 wetgeving niet in lijn met het arrest van de Hoge Raad. Het ministerie van Financiën vindt het onwenselijk om deze situatie tot 2025 te laten voortduren. Daarom onderzoeken zij de mogelijkheden om de nieuwe box 3 heffing op basis van werkelijk rendement eerder in werking te laten treden.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten