Als je uitstel aanvraagt voor je klanten door middel van de beconuitstelregeling dan merkt de Belastingdienst je aan als aanspreekpunt voor deze klanten. Als je jouw voormalige klanten niet op tijd afmeldt en de aangifte wordt niet ingediend, kan het zijn dat de Belastingdienst je daarop aanspreekt. Meld voormalige klanten dus op tijd af. Dit is ook belangrijk voor de juiste naleving van de beconregeling. Niet afgemelde klanten, die geen aangiften doen, kunnen leiden tot onbedoelde achterstanden in je inleverschema.

Hoe afmelden?

Laat de Belastingdienst vóór 1 maart 2024 weten welke klanten je voor het aangiftejaar 2022 van je uitstellijst wilt verwijderen. Dat kan op 2 manieren:

 1. Via het softwarepakket
  Als je softwarepakket geschikt is, kun je de afmeldingen van voormalige klanten rechtstreeks via je softwarepakket doorgeven. Dit is een efficiënte en snelle manier om het proces af te handelen.

 2. Schriftelijk
  Als jouw software nog niet geschikt is voor het doorgeven van afmeldingen, kun je dit ook schriftelijk doen door gebruik te maken van de ‘Verklaring beëindiging machtiging’. Vergeet niet dat verzoeken die na 1 maart 2024 worden ingediend, niet in behandeling worden genomen.

  Stuur je verklaring(en) naar:
  Belastingdienst Almelo
  Team CVU
  Postbus 5106
  7600 GM Almelo

Meld je een voormalige klant af en wijzigt de uitsteltermijn, dan stuurt de Belastingdienst de klant een brief met de nieuwe uiterste inleverdatum. In het Service Bericht Uitstel koppelt de Belastingdienst aan je terug dat de afmelding heeft plaatsgevonden.

Tip

Vraag alleen uitstel 2023 voor huidige en nieuwe klanten aan. Controleer je klantenlijst op voormalige klanten en zorg dus voor dat deze klanten niet aangemeld worden voor de uitstelregeling 2023.

Beconregeling

Je kunt alleen gebruikmaken van de beconregeling als je geregistreerd belastingconsulent bent. De regeling geldt voor aangiften van particulieren, ondernemers en ondernemingen. De brochure ‘Uitstelregeling belastingconsulenten belastingjaar 2023 (de beconregeling)’ kan je downloaden op de website van de Belastingdienst.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten