In een op Prinsjesdag gepubliceerde brief aan de Tweede Kamer stelt staatssecretaris Vijlbrief (Ministerie van Financiën) dat hij graag in gesprek gaat met het Register Belastingadviseurs (RB) over het voorstel voor regulering van de beroepsgroep via het beconnumer. Aanleiding is het over dat onderwerp gepubliceerde position paper van het RB. Hierin pleit de vereniging voor regulering, zodat de betrouwbare belastingadviseur voor overheid en markt herkenbaar wordt.

Staatssecretaris Vijlbrief deed eerder een oproep aan belastingadviseurs om met initiatieven te komen om misstanden in de beroepsgroep te bestrijden. Deze omstandigheden hebben het RB gebracht tot een voorstel voor wettelijke regulering. Op die manier haakt de beroepsvereniging in op het door de staatssecretaris aangekondigde onderzoek om te bekijken of het bestaande instrumentarium voor toezicht en controle toereikend is en voldoende wordt ingezet.

Het voorstel van het RB is door de staatssecretaris niet onopgemerkt gebleven. RB-voorzitter Fons Overwater:‘Wij zijn verheugd te horen dat de staatssecretaris ons voorstel betrekt bij zijn onderzoek. Met dit voorstel werken wij toe naar het vergroten van het vertrouwen in de sector als geheel. Wij denken dan ook graag mee over de vervolgstappen.’

De staatssecretaris verwacht zo mogelijk nog voor de Algemene Financiële Beschouwingen, begin oktober, nader te kunnen informeren over de stand van zaken van het onderzoek.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten