Vanaf 1 juli gelden nieuwe EU btw-regels voor e-commerce. Dit betekent onder meer dat webshopondernemers met een omzet van meer dan € 10.000 aan particulieren in andere EU-landen, de btw van het land van de klant rekenen. Zij doen dan aangifte in de afzonderlijke EU-lidstaten óf zij kunnen gebruikmaken van de Unieregeling binnen het nieuwe éénloketsysteem van de Belastingdienst.

Met de komst van de nieuwe EU btw-regels vervallen de omzetdrempels per EU-land. Er is dan één omzetdrempel van € 10.000 per kalenderjaar voor de hele EU. Alle Nederlandse webshops met een jaaromzet van € 10.000 of meer die verkopen aan particulieren in EU-landen buiten Nederland moeten per 1 juli de btw van het land van de klant rekenen. Ze hebben hierbij twee keuzes: in elk land afzonderlijk de btw-aangifte doen of gebruikmaken van de Unieregeling binnen het nieuwe éénloketsysteem van de Belastingdienst. Ben jij ondernemer en kies je voor de Unieregeling? Dan kan je binnen het éénloketsysteem ieder kwartaal je btw-aangifte en betaling in één keer afhandelen.

De Belastingdienst meldt hierover: “Webshopsondernemers die zich voor de Unieregeling hebben aangemeld, kunnen voortaan ieder kwartaal één btw-melding en betaling doen voor hun EU-verkopen. De Belastingdienst in Nederland zorgt er vervolgens voor dat de btw in de andere EU-landen wordt gemeld en afgedragen.” Ondernemers die zich nu nog niet aanmeldden voor de Unieregeling, maar er in de toekomst graag gebruik van maken, kunnen zich op Mijn Belastingdienst Zakelijk alsnog aanmelden voor de btw-aangifte voor het volgende (vierde) kwartaal.

Gelijkere concurrentiepositie

Naast de btw rekenen van het land van de EU-klant, verandert er nog meer door de nieuwe EU btw-regels. Zo vervalt ook de btw-vrijstelling voor pakketjes met een waarde van maximaal € 22 die worden ingevoerd vanuit landen buiten de EU. Bovendien worden platforms vaker verantwoordelijk voor de btw. Dankzij deze ontwikkelingen wordt een gelijkere concurrentiepositie gecreëerd voor ondernemers binnen en buiten de EU en btw-fraude op pakketten met een kleine waarde tegengegaan.

Vijf tips voor webshopondernemers

Veel webshopondernemers krijgen te maken met de nieuwe EU btw-regels. De Belastingdienst geeft hen tips om met de regels aan de slag te gaan.

  1. Verdiep je in de nieuwe EU-regels en/of vraag advies over de gevolgen van de nieuwe EU-regels voor uw bedrijf.
  2. Ga per land na onder welk btw-tarief uw goederen vallen.
  3. Kies voor registratie voor het éénloketsysteem (de Unieregeling) of voor registratie bij de belastingdiensten in de EU-lidstaten van je klanten. In dat laatste geval moeten je facturen voldoen aan de factuureisen van de landen waar je verkoopt.
  4. Vermeld in je webshop de prijzen inclusief btw.
  5. Pas je administratie aan, zodat je jouw totale omzet per land en per btw-tarief bijhoudt.

Wil je meer weten?

Ga naar de website van de Belastingdienst voor meer informatie over de nieuwe EU-wetgeving btw e-commerce.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten