Veel werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling tussen november 2021 en maart 2022 (NOW-5: 7e tranche tot en met NOW-6: 8e tranche) moeten snel actie ondernemen. Werkgevers hebben tot en met vrijdag 2 juni 2023 om hun definitieve omzetverlies door te geven of uitstel aan te vragen voor het verkrijgen van een derden- of accountantsverklaring. Het niet tijdig aanvragen van de definitieve berekening kan leiden tot de terugvordering van het volledige voorschot.

Mogelijkheid tot extra uitstel tot en met 3 november 2023

Werkgevers die in totaal meer dan 40.000 euro aan voorschot hebben ontvangen of recht hebben op een definitief bedrag van 40.000 euro of meer, dienen een derdenverklaring te verkrijgen. Bij een voorschot of definitief bedrag boven 125.000 euro is een accountantsverklaring vereist. Ongeacht het bedrag aan voorschot of definitieve subsidie, is altijd een accountantsverklaring vereist indien de NOW-regeling op werkmaatschappijniveau is aangevraagd (bijvoorbeeld in het geval dat het concern of de groep minder dan 20% omzetverlies heeft geleden). Het UWV verwacht dat belastingadviseurs en accountants het momenteel druk hebben. Daarom kunnen werkgevers uitstel tot en met 3 november 2023 aanvragen. Deze aanvraag moet uiterlijk 2 juni 2023 worden ingediend via de website van het UWV.

Wil je meer weten over de NOW-regelingen. Het RB heeft de notities over de NOW-regeling (1e tranche tot en met 8e tranche) geschreven. Deze notities vind je samen de werkprogramma’s en de  derdenverklaringen NOW in ons dossier Coronaregelingen.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten