Het vormen van een oudedagsvoorziening is iets dat steeds minder jongeren doen. Werknemers bouwen in de meeste gevallen nog wel pensioen op via de werkgever. De trend is dat het voorheen ‘standaard pensioen’, is vervangen door de ‘beschikbare premieregeling’.

Bij een beschikbare premieregeling kan de werknemer veel minder goed kan inschatten hoe hoog zijn/haar pensioen uiteindelijk is. De premie wordt belegd door een te kiezen beleggingsprofiel en met het opgebouwde vermogen wordt op de pensioendatum een pensioen aangekocht. In praktijk zal dit erop nee-komen dat als de rentestand hoog is op pensioendatum, een hoog pensioen kan worden aangekocht. Andersom zal bij een lage rente het pensioen ook lager zijn.

Om een deel van deze onzekerheid weg te nemen, is het van belang om jongeren ook de kans te geven naast het pensioen via de werkgever, zelf een oudedagsvoorziening op te bouwen.
De mogelijkheid bestaat nu uit banksparen of een lijfrenteproduct. De
mogelijkheden om dit fiscaal gefaciliteerd op te bouwen zijn echter beperkt tot de inkomensafhankelijke jaarruimte. Daarnaast zijn deze mogelijkheden niet flexibel, omdat bij afkoop 20% revisierente in rekening wordt gebracht als boete.

Oplossing Jong RB

Wij stellen daarom het volgende voor. Geef iedereen de mogelijkheid om maximaal € 10.000 per jaar onder te brengen in een oudedagsvoorziening, ongeacht het inkomen en de jaarruimte. De premie is aftrekbaar van het inkomen, en de uiteindelijke uitkering is belast in box 1. Om de angst dat het vermogen in tijden van nood niet kan worden aangesproken weg te nemen, raden wij aan om bij afkoop geen revisierente te heffen.

Wel wordt het eerder genoten belastingvoordeel ingehouden. Bij een vlaktaks zal het tarief uit box 1 worden ingehouden op de afkoopsom. Omdat de premie eerder is afgetrokken tegen hetzelfde tarief is geen (buitensporige) heffing op de afkoop toegepast.